Oznámenie k ochrane osobných údajov

Vaše právo na súkromie je pre nás veľmi dôležité

Úvod


Oznámenie o ochrane osobných údajov obsahuje všetky relevantné informácie týkajúce sa spracovania vašich osobných údajov v aplikácii Nečakaj v rade.

Aké osobné údaje zhromažďuje Nečakaj v rade


Nečakaj v rade zhromažďuje vaše geolokalizačné údaje iba v čase spracovania informácií, z dôvodu prístupnosti k zariadeniam vo vašej blízkosti. Tieto informácie sú takiež použité na výpočet počtu používateľov prítomných v zariadení v konkrétnom čase.

Čo sa stane s vašimi informáciami


Fungovanie služby. V našom záujme je zber iba relevantných informácii, ktoré pomáhajú lokalizovať prevádzky vo vašej blízkosti a asistujú pri monitorovaní zdržania.

Po zatvorení aplikácie neuchovávame žiadne údaje, ani nedochádza k ich prenosu do žiadnej inej entity.

Zmeny v politike ochrany osobných údajov


Akákoľvek zmena pravidiel ochrany osobných údajov bude zverejnená pomocou vyskakovacieho okna v aplikácii.

Podľa GDPR nariadenia máte stále právo na prístup, opravu alebo vymazanie svojich údajov, ktoré sú o vás zhormažďované a obmedziť alebo odmietnuť zaobchádzanie s nimi. Keďže údaje o vás neuchovávame, neprinášame spôsob uplatnenia týchto práv.

Ak si z akéhokoľvek dôvodu želáte podať šťažnosť, predložte ju Národnej komisii pre ochranu údajov (CNPD).